Caută
Close this search box.

INFORMAȚII UTILE STRUCTURI SPORTIVE

Cluburile Sportive de drept privat sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in conditiile legii 69/2000 si a O.G. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii (alin.1, art.26, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept privat sunt persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale pe actiuni ( alin.2, art.26, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive ( art.27, legea 69/2000)

Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si patrimoniului aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii ( alin.1, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva ( alin 6, art.28, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru infiintarea unui club sportiv privat si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.T.S.:

Obtinerea de la Ministerul Justitiei a Dovezii Disponibilitatii Denumirii:
– plata la trezorerie in cont 202 101 30 a sumei de 5 lei (contul si taxa poate suferi modificari).
– completare cerere tip;
2. Redactarea statutului si a actului constitutiv;
3. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la notariat;
4. Dovada patrimoniului (deschidere de cont provizoriu la banca, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii structurii sportive);
5. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc.);
6. Confectionarea stampilei;
7. Depunerea documentelor de mai sus insotite de cerere tip pentru avizare la Agentia Nationala pentru Tineret si Sport – Serviciul de prognoza si statistica sportiva-Compartimentul Registrul Sportiv;
8. Depunerea dosarului la judecatorie pentru obtinerea personalitatii juridice.

Dosarul va cuprinde:
– cerere adresata judecatoriei;
– act constitutiv autentificat;
– statut autentificat;
– dovada patrimoniu;
– dovada sediu;
– timbru judiciar;
– chitanta de plata a taxei de timbru;
– dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acestuia.

9. Obtinerea sentintei civile de acordare a personalitatii juridice;
10. Obtinerea copiei legalizata de pe sentinta civila de la judecatorie;
11. Obtinerea certificatului de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial – la judecatorie;
12. Legalizarea certificatului de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial – la notariat;
13. Transformarea contului provizoriu in cont definitiv;
14. Depunerea la secretariatul A.N.T.S. – Serviciul de prognoza si statistica sportiva-Compartimentul Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 si 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
15. Obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de functionare si Certificatului de Identitate Sportiva de la A.N.S.T;
16. Obtinerea codului fiscal;
17. Afilierea la Federatia Romana de Oina si la asociatiile judetene de oina, la ramurile de sport prevazute in certificat;
18. Prezentarea la D.S.J. pentru luare in evidenta si introducerea in baza de date.

INFIINTAREA CLUBURILOR SPORTIVE DE DREPT PUBLIC

Cluburile Sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale. (alin.1, art.29, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept public, mono sau polisportive se organizeaza si fuctioneaza dupa regulamente proprii. Acestea se bucura de drepturile conferite de lege, cu exceptia implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza. (alin. 2, art.29, legea 69/2000);

Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva ( alin 6, art.28, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru infiintarea unui club sportiv public si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.T:
1.
 Obtinerea de la Ministerul Justitiei a Dovezii Disponibilitatii Denumirii:
– plata trezorerie in cont 202 101 30 suma de 50 000 lei;
– completare cerere tip;
2. Hotararea organului administratiei de stat (minister, consiliul local etc.) privind infiintarea clubului sportiv de drept public;
3. Dovada patrimoniului (deschidere de cont);
4. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc.);
5. Confectionarea de stampila;
6. Depunerea documentelor de mai sus insotite de cerere tip pentru avizare la Agentia Nationala pentru Sport – serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv;
7. Obtinerea codului fiscal;
8. Depunerea la secretariatul A.N.S. – serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 si 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
9. Obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de functionare si Certificatului de Identitate Sportiva de la A.N.S.;
10. Afilierea la Federatiile Sportive Nationale si la Asociatiile judetene pe ramura de sport la ramurile de sport prevazute in certificat.
11. Prezentarea la D.S.J. pentru luare in evidenta si introducerea in baza de date.

Pentru afiliere cluburilor la federatie este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

 • completarea dosarului de afiliere care sa contina urmatoarele documente:
 1. completarea cererii de afiliere;
 2. actul constituirii si statului , autentificate;
 3. copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice , incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatilor sau fundatiilor, in cazul structurilor sportive cu personalitate juridica;
 4. copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;
 5. copie legalizata dupa Certificatul de inscriere in Registrul national al persoanei juridice , in cazul structurilor sportive, persoane juridice fara scop patrimonial;
 6. copie legalizata dupa Certificatul de inmatriculare in registrul comertului, in cazul societatilor sportive pe actiuni;
 7. dovada sediului;
 8. dovada patrimoniului;
 9. dovada platii taxei de afiliere (taxa de afiliere se achita la secretarul general al Federatiei Romane de Oina )
 • depunerea dosarului de afiliere la secretarul general al Federatiei Romane de Oina;
 • verificarea documentelor în sedinta Biroului Federal, eliberarea adeverintei provizorii de afiliere si comunicarea hotarârii luate;
 • discutarea cererii de afiliere in prima Adunare Generala a Federatiei Romane de Oina si adoptarea hotararii de afiliere definitive conform art. 10 lit. c) din statut.