Responsabil regional din partea federatiei

Responsabil cu oina in cadrul D.S.T.M. Bucuresti

Inspector de specialitate pe linie de educatie fizica in cadrul I.S.M. Bucuresti

Asociatia de oina a municipiului Bucuresti

Presedinte
Secretar

Cluburi sportive afiliate la federatie

Nr.crtDenumirePresedinteNumar de telefonAdresa
de e-mail
Observatii
1

Structuri sportive neafiliate la federatie in care se practica oina

Nr.crtDenumirePresedinteNumar de telefonAdresa
de e-mail
Observatii
1

Corpul tehnic existent la nivelul municipiului Bucuresti

Nr.crtNume si prenume Numar de telefonAdresa
de e-mail
Localitatea de domiciliuObservatii
1

ARBITRI

1
2
3
4
5

ANTRENORI / INSTRUCTORI DE OINA

1
2
3
4
5

PERSONAL INITIAT IN OINA DE CATRE FEDERATIE

1
2
3
4
5

Competitii nationale organizate de federatie la nivelul municipiului Bucuresti

Nr.crtDenumirePerioadaLocul desfasurariiParteneriObservatii
2
3
4
5

Competitii locale/ regionale organizate in colaborare cu federatia la nivelul municipiului Bucuresti

Nr.crtDenumirePerioadaLocul desfasurariiParteneriObservatii
2
3
4
5

Proiecte organizate in colaborare cu federatia la nivelul municipiului Bucuresti

Nr.crtDenumirePerioadaLocul desfasurariiParteneriObservatii
2
3
4
5