CUPA SATELOR LA OINĂ – Ediția 2022

Introducere în lumea oinei

  OINA – sportul național al românilor, are primele începuturi pierdute în negura vremurilor. Totuși, primele mențiuni ale jocului apar pentru prima oară în Țara Românească, în secolul al XIV-lea (1364) sub domnia lui Vlaicu Vodă.

  Așa cum se menționează în cronici și hrisoave, oina , a plecat de la sat și a pătruns peste tot în viața oamenilor.

   Variante de joc de oină se practicau pe tot cuprinsul teritoriilor locuite de români. Jucau în primul rând oierii, în timpul liber, simțind nevoia să se întâlnească cu vecinii de pe cealaltă parte a muntelui, a plaiului sau a apei, să afle ce mai e nou .Într-un loc frumos,după ce nu mai aveau ce să-și spună,  se întreaceau în jocuri folosind bâta și hapucul(mingea din păr de animal).

   Frumusețea întâlnirilor a făcut ca acestea să se apropie tot mai mult de vatra satelor.  Mai târziu, în zilele de sărbătoare ,după ce își terminau treburile ,oierii veneau în apropierea bisericilor, sau în alte locuri, pentru a socializa, pentru aasista la jocurile dintre flăcăii satului sau să se întreacă cu aceștia.

   În drumurile transhumanței jocul de oină a fost transmis in alte sate, mergând așa din generație în generație.  De cel puțin șase secole jocul de oină se bucură de popularitate printre copii și tineri ,oșteni și voievozi, țărani, muncitori și intelectuali.

   Oina s-a jucat sub diverse forme mai în toate regiunile țării, dar bazele acesteia, ca joc organizat și competiție națională, au fost puse în timpul cînd Spiru Haret era ministrul Instrucțiunii Publice, când prin decizia acestuia, acest joc a fost introdus în școli, a fost redactat un regulament unic și au fost desfășurate întreceri naționale.

   Numai când jocul de oină a avut o arie largă de desfășurare și când cei  mai mulți dintre practicanți au fost copiii, atunci au fost cele mai spectaculoase jocuri și au generat cele mai emoționante întreceri. De ce? Pentru că jocul de oină dezvoltă la tinerii sportivi o serie de calități, cum ar fi: forța (trebuie să lovească mingea cu bastonul), viteza (trebuie să alerge), atenția distributivă ( trebuie să se apere), reflexe, îndemânare (mingea și bastonul sunt rotunde), inteligența (trebuie să ia decizii în fracțiuni de secundă).

   Este un joc complex, este jocul care reflectă trăirile poporului nostru și istoria lui tumultoasă.

   Frmusețea acestui sport trebuie transmisă mai departe, oina fiind un element de identitate națională.

   Tinerele generații trebuiesc atrase in competiții sportive de masă, cu finalitate națională și cu implicarea factorilor locali de decizie pentru a fi acum și mai ales în viitor responsabili și mândri că suntem români.

   În sensul celor arătate mai sus propunem următorul format al competiției naționale CUPA SATELOR LA OINĂ – ediția 2022