Caută
Close this search box.

CODUL DEONTOLOGIC AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE OINĂ

1. Codul de conduită pentru reprezentanţii cluburilor sau echipelor (conducători, antrenori, delegaţi etc.)

Reprezentanţii cluburilor sau echipelor sunt obligaţi:

 1. Să respecte regulamentele FRO, regulamentul de joc, regulamentele competiţiilor la care participă echipa de oina şi regulamentul clubului sau echipei pe care le reprezintă.
 2. Să promoveze în cadrul clubului sau echipei o politică educativă şi disciplinară corectă şi eficientă, aplicabilă jucătorilor şi celorlalte persoane din cadrul clubului, angrenate în activitatea de oina.Aceasta trebuie aplicată în mod consecvent.
 3. 3. Să ia toate măsurile ca jucătorii şi celelalte persoane din cadrul clubului sau echipei angrenate în competiţie, să respecte şi să accepte autoritatea şi deciziile arbitrilor, observatorilor oficiali sau persoanelor delegate de FRO.
 4. 4. Să nu critice public oficialii FRO prezenţi la meciurile disputate de echipa de oina şi nici alţi conducători sau oficiali de club şi nici jucătorii celor două echipe. Aceştia au dreptul să se adreseze instanţelor FRO cu orice plângere în conformitate cu regulamentele federaţiei.
 5. Să respecte normele de integritate şi corectitudine şi să dea dovadă de o conduită etică şi profesională.
 6. Să asigure toate măsurile şi mijloacele pe care le au pentru promovarea şi dezvoltarea jocului de oina si pentru a împiedica producerea unor situaţii care să aducă prejudicii imaginii si reputatiei sale.

 

2. Codul de conduită pentru jucători

Jucatorii de oina sunt obligati:

 1. Să respecte regulamentele FRO, regulamentul de joc şi regulamentul clubului sau echipei din care fac parte.
 2. Să accepte şi să respecte autoritatea şi deciziile arbitrilor jocului, ale observatorilor oficiali sau ale persoanelor delegate de FRO.
 3. Să nu critice public conducătorii jocului, observatorul oficial, conducătorul echipei, reprezentanţii oficiali ai acesteia sau alt jucător al echipei sale cât şi pe cei ai altei echipe.
 4. Să respecte normele de integritate şi corectitudine şi să dea dovadă de o conduită etică şi profesională.
 5. Să respecte proprii coechipieri, adversarii, reprezentanţii echipelor şi spectatorii.
 6. Să contribuie la promovarea şi dezvoltarea jocului de oina ca şi la menţinerea, prin modul în care se comportă, a bunului renume al acestui sport.

 

3. Codul de conduită pentru arbitri

Arbitrii de oina sunt obligaţi:

 1. Să respecte regulamentele FRO.
 2. Să aplice corect regulamentul de joc şi să adopte o manieră de arbitraj conformă cu recomandările FRO.
 3. Să nu critice public un alt arbitru, un conducător, reprezentant sau jucător al unui club, dar poate sesiza comisia competentă în rezolvarea litigiilor intervenite în legătură cu aceştia.
 4. Să respecte normele de integritate şi corectitudine şi să dea dovadă de o conduită etică şi profesională.
 5. Să se pregătească şi să-şi desăvârşească pregătirea fizică şi teoretică conform normelor FRO.
 6. Să participe la toate formele de pregătire organizate de C.C.A
 7. Să participe la convocările comisiilor FRO în cazurile în care sunt implicaţi personal, întotdeauna. Motivul neparticipării, probat cu documente oficiale, trebuie comunicat FRO înainte de data şedinţei la care a fost convocat.
 8. Să ajute la promovarea jocului de oina şi la împiedicarea producerii unor situaţii care să prejudicieze renumele acestui joc.

 

4. Codul de conduită pentru observatorii oficiali

Observatorii oficiali sunt obligaţi:

 1. Să respecte regulamentele FRO şi să impună respectarea tuturor prevederilor referitoare la disputarea jocului la care sunt delegaţi.
 2. Să respecte normele de integritate şi corectitudine şi să aibă o conduită etică şi profesională.
 3. Să nu critice public un arbitru al jocului, un conducător de club sau echipă, un oficial sau jucător al oricărui club sau oricărei echipe.
 4. Să participe la convocările comisiilor FRO în legătură cu incidentele petrecute la jocurile la care au fost delegaţi. Motivul neparticipării, probat cu documente oficiale, trebuie comunicat FRO înainte de data şedinţei la care a fost convocat.
 5. Să ajute la promovarea şi dezvoltarea jocului de oina, ca şi la luarea măsurilor care să împiedice producerea unor situaţii care să ducă la prejudicierea reputaţiei acestui joc.

 

Prezentul cod de conduita a fost aprobat de Adunarea  Generala din data de13.03.2010 si intra in vigoare din data de 14.03.2010. Odată cu intrarea în vigoare a acestuia se abrogă orice alte dispoziţii contrare.