UN NOU CENTRU DE OINA IN SUCEAVA

În luna septembrie 2014, la Școala Gimnazială Ciocănești, jud. Suceava a început derularea proiectului “Jocul de oină – mărturie a identitatii noastre”, cu scopul implementării jocului de oină în școală şi participarea la competiţiile de profil. Prin această acțiune, comuna Ciocănești, recunoscută pe plan național și internațional ca muzeu în aer liber, inițiatoare a Festivalului Național al Păstrăvului, a Festivalului Național al Ouălor Încondeiate și câștigătoare a concursului național Satul Cultural al României 2014, își va intregi “zestrea” cu sportul nostru național.

În afara faptului că prin anii 70 se juca de către copiii și tinerii satului “țicul” cu “hapucul”, aici nu s-a jucat încă niciodată jocul de oină.

Inițiativa a aparținut profesorului Radu Roată, fiu al satului și cunoscător al oinei, care, cu ocazia vizitei în localitate în vare anului 2014 a președintelui Federației Române de Oină pentru a evalua posibilitățile ce le poate oferi organizării de competiții această minunată așezare, a propus conducerii școlii și primarului comunei ideea, și care a fost imediat îmbrățișată de aceștia.

Proiectul constă parcurgerea a două etape distinct, în prima urmărindu-se întroducerea predării oinei ca joc sportiv alături de celelalte jocuri care se practică în școală, constituirea echipei școlii și pregătirea ei în cadrul unor ore de cerc sportiv, urmate de participarea la competiții, iar în a doua, continua practicarea jocului în cadrul secției de oină a asociației sportive din localitate care se va afilia pentru a se putea participa la competițiile federației.

Până în prezent s-au procurat materialele sportive necesare, a fost inițiat cu primele noțiuni despre joc și “înarmat” cu documentele necesare dl. Dan Bostan, profesorul de educație fizică al școlii, s-au desfășurat primele ore cu teme din oină, s-a urmărit reacția elevilor față de acest joc observându-se plăcerea și dorința tot mai mare de a-l învăța și practica, s-a luat contact cu echipele din județ cu care se vor realiza primele concursuri. Sperăm ca totul să se deruleze după cum a fost planificat, astfel ca în cel mai scurt timp, să avem la Ciocănești o nouă echipă de oină.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *