element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)  

Regulament de transferuri

REGULAMENTUL   DE   TRANSFERARI AL

FEDERATIEI ROMANE DE OINA

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

 

 

Art. 1. Prezentul regulament stipuleaza conditiile si termenele de efectuare a transferurilor si legitimarilor sportivilor care practica oina din cadrul structurilor sportive afiliate la Federatia Romana de Oina.

Art. 2. Pentru evitarea unor eventuale conflicte intre sportiv si unitatea sportiva, biroul federal recomanda ca asociatiile si cluburile sa incheie contracte-angajament cu sportivii pe perioade limitate.

2.1 In contractele-angajament se vor stipula obligatiile pre­cise ale partilor contractante, perioadele de valabilitate, precum si alte clauze stabilite de comun acord. Odata contractul-angajament semnat, devine act juridic pentru partile semnatare.

2.2 Contractele angajament incheiate intre sportivi si structurile sportive nu vor fi valabile daca in cadrul lor vor avea inscrise clauze ce contravin ordinelor si regulamentelor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret si ale F.R. Oina.

2.3. Contractele intre sportiv si structura sportiva, se fac in minim trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, exemplarul trei revenind FRO. Fiecare exemplar trebuie sa contina semnaturile in original si viza FRO.

 

 

CAPITOLUL II. TRANSFERARI SI LEGITIMARI

 

Art.3.Transferul reprezinta operatiunea prin care un sportiv legitimat la o structura sportiva obtine dreptul de a evolua la o alta structura sportiva

Art.4. (1). In scopul stimularii si dezvoltarii activitatii sportive de performanta la nivelul cluburilor, transferul jucatorilor seniori si juniori de la o structura sportiva la alta se poate efectua numai cu acordul scris al sportivului , al clubului sportiv la care acesta este legitimat si al clubului sportiv care se solicita transferul.

(2).Imprumutul sportivilor ( juniori si seniori ) se poate face pe o perioada limitata cuprinsa intre o luna si 2 ani cu acordul sportivului si al clubului unde este legitimat acesta,la solicitarea scrisa a clubului beneficiar.

(3). La terminarea perioadei de imprumut sportivul revine de drept clubului de baza, un transfer definitiv fiind conditionat de acordul acestuia.

(4). Transferarea sportivilor aflati sub contract se va face numai cu acordul clubului cu care a fost incheiat contractul.

Art.5. Comisia de competitii,legitimari ,transferari si clasificari sportive poate aproba ,in tot cursul anului, transferarea sportivilor care nu au contract, la alte structuri sportive, fara acordul scris al clubului (asociatiei) la care acestia sunt legitimati, in urmatoarele situatii :

5.1. Sportivii care nu au participat in ultimul an de zile(01.01-31.12) la nici o competitie (locala sau nationala) pentru clubul la care sunt legitimati. Dovada neparticiparii o reprezinta foile de arbitraj din perioada mentionata precum si viza in carnetul de legitimare.

           5.2. Sportivii cluburilor desfiintate;

5.3.Sportivii care se muta sau sunt incadrati in institutii(de stat sau particulare) care au echipe de oina.

Art.6 Pentru sportivii care solicita transferul in baza oricarui alineat de la art 5, acesta va putea fi operat in afara perioadei de transfer, in termen de 30 de zile de la data cand intervine una din situatiile mentionate.

Art.7.(1). Competenta si responsabilitatea efectuarii si evidentei transferurilor apartine Comisiei de competitii,legitimari ,transferari si clasificari sportive a FRO .

(2). Perioadele pentru efectuarea transferurilor sunt 1 ianuarie – 31 martie si 01 – 30 iunie ale fiecarui an.

(3). Data expedierii prin posta sau a depunerii personale a documentelor este luata in calcul la solutionarea cererilor de transfer.

Art.8. Pentru aprobarea si efectuarea tranferurilor ,se vor trimite sau depune la sediul federatiei, cu mentiunea –pentru Comisia de competitii,legitimari ,transferari si clasificari sportive -urmatoarele documente:

  1. a) cererea de transfer cu avizul scris al celor doua structuri sportive(cedent si cesionar) si al sportivului ;
  2. b) carnetul de legitimare al sportivului ;
  3. c) chitanta de depunere a taxei de transferare de catre clubul (asociatia) sportiv care solicita transferarea ;
  4. d) copie dupa documentul de identitate al sportivului ;
  5. e) actele justificative ale situatiei, pe baza caruia se solicita transferul(daca este cazul) ;
  6. f) copie dupa contractul-angajament dintre unitatea sportiva si sportiv(daca este cazul)

Art.9. (1). Sportivii care se transfera in baza art.5, nu au nici o obligatie fata de unitatea sportiva de la care se transfera.

(2). In cazul in care clubul de la care se transfera sportivul (conf. art.5) prezinta dovezi scrise privind unele obligatii(financiare sau materiale) pe care le are sportivul fata de acesta, comisia juridica va actiona pentru medierea si stingerea litigiului, mergand pana la propunerea de ridicare a dreptului de participare in competitii a sportivului respectiv pana la rezolvarea acestei situatii.

Art.10. Sportivul care semneaza si depune in aceeasi perioada de transferari , doua sau mai multe cereri de transfer va fi suspendat in mod automat pe o perioada de un an de zile(de la data inregistrarii primei cereri) din toate competitiile organizate de federatie.

Art.11. In caz de nerespectare a clauzelor contractuale de catre cluburi ,sportivii nemultumiti se pot adresa Comisiei de competitii,legitimari ,transferari si clasificari sportive a FRO pentru a putea deveni jucatori liberi.

Art. 12.(1)Comisia de competitii,legitimari ,transferari si clasificari sportive a FRO, va inscrie toate documentele de transfer primite intr-un registru special, mentionand in dreptul fiecaruia hotararea luata in sedinta de rezolvare a acestora.

(2).Rezolvarea cererilor de transfer sau legitimare se face in maxim 15 zile de la data expirarii perioadei de transfer sau de la data depunerii documentelor pentru cazurile speciale(cazul art.5) si a celor pentru legitimare ,rezultatul fiind comunicat ambelor cluburi si sportivului;

       ( 3). Toate documentele de transfer sau legitimare vor fi inregistrate si indosariate la sediul FRO, de unde vor putea fi puse la dispozitia organelor abilitate cu controlul si verificarea acestora.

       Art.13.(1). In cazul in care exista nemultumiri legate de hotararile Comisiei de competitii,legitimari ,transferari si clasificari sportive ,se pot formula contestatii catre biroul federal in termen de 10 zile de la primirea acestora.

(2). Biroul federal va analiza contestatia si va comunica raspunsul partii interesate in termen de cel mult 45 de zile de la primirea acesteia.

Art.14. Dubla legitimare este admisa(un sportiv legitimat la un club la juniori poate activa la alt club la seniori si invers).

Art.15.(1)Legitimarea reprezinta activitatea prin care o persoana obtine pentru prima oara calitatea de sportiv al unei structuri sportive.

(2).Legitimarea se poate face in tot cursul anului.

(3).Pentru legitimare se vor trimite sau depune la sediul federatiei, cu mentiunea –pentru Comisia de competitii,legitimari ,transferari si clasificari sportive -urmatoarele documente:

  1. a) cererea de legitimare(anexa nr.2) semnata de clubul care solicita legitimarea si sportiv;
  2. b) chitanta de depunere a taxei de legitimare de catre clubul (asociatia) sportiv care solicita legitimarea ;
  3. c) copie dupa documentul de identitate al sportivului ;
  4. d) copie dupa contractul-angajament dintre unitatea sportiva si sportiv(daca este cazul) ;

Art.16.(1)Eliberarea de duplicate se face numai dupa ce sportivul sau clubul declara pe propria raspundere pierderea ,sustragerea sau distrugerea carnetului de legitimare.

                (2).In cazul in care are loc deteriorarea carnetului de legitimare ,la eliberarea duplicatului se va prezenta comisiei si cel vechi pentru a fi anulat;

                (3).In cazul in care ulterior se recupereaza carnetul de legitimare pierdut sau sustras ,acesta se va prezenta comisiei pentru a fi anulat.

        

CAPITOLUL III.DISPOZITII FINALE

 

 

Art.17. Cu ocazia materializarii transferului sau a legitimarii se va inscrie in carnetul de legitimare data obtinerii dreptului de joc si baza legala(art din prezentul regulament),fiind aplicata si stampila federatiei sau a asociatiei judetene la care este afiliat clubul solicitant.

Art.18.Legitimatiile emise de catre asociatiile judetene dau drept de joc doar pentru competitiile cu caracter judetean.

                     Art.19. Pentru orice situatie neprevazuta in prezentul regulament ,competenta rezolvarii lor apartine Biroului Federal care se va pronunta in prima sedinta de dupa semnalarea situatiei respective,.

Art. 20. Prezentul regulament a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.O. în şedinţa din data de 12.03.2010 si in Adunarea Generala a FRO din 13.03.2010 , desfăşurate la Constanta si intra in vigoare de la data13.03.2010.