element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)element_72dpi (1)  

Regulament clasificare sportiva

Art.1 – Prezentul regulament are in vedere Ord. 117/2004 al Agentiei Nationale pentru Sport si se stabileste la nivelul FRO

Clasificarea sportivilor de oina din Romania urmareste :

sa stimuleze participarea sistematica a jucatorului de oina si ridicarea continua a nivelului performantelor sportive;

sa contribuie la imbunatatirea desfasurarii procesului de pregatire sportiva;

sa stabileasca un sistem unic de dobandire a categoriilor de clasificare sportiva si sa organizeze evidenta sportivilor dupa valoarea lor.

Art.2 – Titlurile si categoriile de clasificare sunt :

 1. a) maestru al sportului;
 2. b) categoria sportiv clasa internationala;
 3. c) categoria I;
 4. d) categoria a II-a;
 5. e) categoria juniori I;
 6. f) categoria juniori II.

Art.3 – Titlul de maestru al sportului este titlul ce se acorda pe viata sportivilor care au indeplinit normele prevazute.

Art.4 – Categoriile de clasificare : sportiv de clasa internationala, categoria I, a II-a, juniori se acorda sportivilor care au indeplinit normele prevazute.

Art.5 – Categoriile sportive se acorda numai pe baza rezultatelor realizate in competitiile oficiale cu arbitrii calificati si care figureaza in calendarul sportiv al Federatiei Romane de Oina si organele sale locale.

Art.6 – Titlurile si insignele de maestru al sportului precum si categoria I de clasificare sportiva se acorda de F.R.O. prin Comisia de competitii si clasificari sportive.

Categoria a II-a de clasificare sportiva se acorda de F.R.O. sau de organele sale locale.

Art.7 – Hotararile de acordare a categoriilor de clasificare sportiva se dau anual prin proces-verbal de sedinta, de catre organele federale. Fiecare sportiv clasificat primeste si o insigna corespunzatoare categoriei de clasificare, inmanata de organul federal competent, care va trece si in carnetul de legitimare al sportivului categoria de clasificare obtinuta.

Pentru maestri ai sportului se elibereaza si carnete de catre M.T.S.- Agentia Nationala pentru Sport

Eliberarea insignelor se va face numai pe baza obtinerii categoriei de clasificare sportiva in anul respectiv. Obtinerea aceleiasi categorii de clasificare in anii urmatori se trece in carnetul de legitimare, cu specificarea obtinerii, fara atribuirea unei noi insigne.

Art.8 – Sportivii care poseda unul din titlurile sau categoriile sportive au dreptul :

 1. a) de a participa la competitii de nivelul clasificarii sportive respective;
 2. b) de prioritate in selectionarea pentru loturile republicane si locale de juniori, tineret sau seniori, precum si prioritate in selectionarea pentru taberele de juniori si tineret;
 3. c) de a purta insigna categoriei respective de clasificare.

Art.9 – Sportivii care poseda titluri sau categorii sportive au datoria :

 1. a) de a participa activ la competitii pentru cluburile sau asociatiile sportive din care fac parte, de a lupta cu dirzenie pentru obtinerea de rezultate sportive valoroase in competitiile interne si internationale;
 2. b) de a-si ridica sistematic maiestria sportiva;
 3. c) de a fi exemplu in viata de toate zilele;
 4. d) de a participa activ la miscarea sportiva si de a ajuta la initierea tinerilor in disciplina oina.

Art.10 – Evidenta nominala a sportivilor purtatori de titluri, a celor de categoria I, se tine la F.R.O.

Evidenta nominala a sportivilor care au obtinut categoria a II-a seniori si juniori se tine de F.R.O. si organele sale locale.

Art.11 – Comisiile judetene de oina ( organele locale ale F.R.O. ) vor comunica pana la 20 decembrie al fiecarui an F.R.O. :

numarul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria a II-a in anul respectiv;

numarul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria juniori.

Art.12 – Federatia Romana de Oina va comunica comisiilor judetene o data pe an, la inceperea sezonului sportiv, tabele nominale ale sportivilor care au obtinut titlul de maestru al sportului, categoria sportiva de clasa internationala si categoria I de clasificare.

Art.13 – Normele de clasificare sportiva sunt urmatoarele :

 1. a) Maestru – sa indeplineasca una din cerintele de mai jos:

Sa fi facut parte din echipa care a castigat de 4 ori consecutiv sau de 6 ori alternativ campionatul republican de seniori div.A sau Cupa Romaniei participand efectiv la cel putin 75% din jocuri.

 1. b) Categoria I – sa indeplineasca una din cerintele de mai jos :
 2. Sa fi jucat de 2 ori in echipa Romaniei de seniori.
 3. Sa fi facut parte din echipele clasate pe locurile I-II in campionatul republican divizia A, participand efectiv la 75% din jocuri.
 4. Sa fi facut parte din echipa clasata pe locul I la Cupa Romaniei participand efectiv la 75% din jocuri.
 5. c) Categoria aII-a sa indeplineasca una din cerintele de mai jos :
 6. Sa fi facut parte din echipele clasate pe locurile III-V in campionatul republican de seniori divizia A, participand efectiv la 75% din jocuri.
 7. Sa fi facut parte din echipele calificate pentru turneul final al campionatelor republicane si ocupand locul III-IV, participand efectiv la 75% din jocuri.
 8. Sa fi facut parte din echipa clasata pe locul I-III la finalele campionatelor republicane de juniori, participand la 75% din jocuri.
 9. d) Categoria juniori ( de la 16 la 19 ani ) – sa indeplineasca una din cerintele de mai jos :
 10. Sa fi jucat efectiv in faza finala a campionatului republican de juniori si sa ocupe locul I pentru a primi categoria I juniori.
 11. Sa fi facut parte dintr-o echipa care a participat la etapa finala si a ocupat locul II-III pentru a primi categoria II juniori.

 

Art.14.(1). Prezentul regulament a fost aprobat in Adunarea Generala din data de13.03.2010 si intra in vigoare din data de 14.03.2010.

      (2. Odată cu intrarea în vigoare a acestuia se abrogă regulamentul anterior, precum şi alte dispoziţii contrare.